VARNOSTNA PRAVILA


  • Zaradi potencialne nevarnosti požara ali eksplozije je potrebno upoštevati "navodila za uporabo", ki jih dobite pri vašem prodajalcu plina.
  • Gospodinjski plin ni strupen. Dodan mu je odorant, zato ima značilen vonj. Je težji od zraka zato jeklenke ne hranite v prostoru, ki je nižji od nivoja zemlje.
  • Pri vsaki menjavi jeklenke kontrolirajte tesnilo pri regulatorju in gumeno cev. Staro tesnilo zamenjajte. Tesnilo plinske napeljave preizkusite z milnico, nikakor ne s plamenom.
  • Če ugotovite, da uhaja plin, zaprite ventil na jeklenki ter prezračite prostor. Ne uporabljajte električnega stikala, vžigalic ali odprtega plemena. Jeklenke odnesite na odprt prostor.
  • Jeklenko morate uporabljati le v pokončni legi in skrbeti, da bo prostor na katerem stoji jeklenka tako zavarovan, da se jeklenka ne prevrne.
  • Jeklenka je namenjena uporabi "plinske" faze. Uporabi "tekoče" faze so namenjene prirejene in posebej označene jeklenke (oznaka TF in ), ki jih v gospodinjstvu ne smemo uporabljati.
  • Pri daljši prekinitvi uporabe plina zaprite ventil na jeklenki.
  • Priporočamo, da uporabnik naroči pregled plinske instalacije vsaj enkrat na dve leti pri pooblaščenem izvajalcu.
 
naroci
dostava
10_jeklenka
pravila
placilo

DOSTAVA PLINA | HALO PLIN | PLIN NA DOM

PLIN NA DOM, DOSTAVA PLINA, HALO PLIN © 2010 KABLER d.o.o. izdelava spletnih strani .DORNIK